SUOMEKSI

 

01112015_Niemi_MariK_ANyyssonen_01_Oxford

Kuva: Anne Nyyssönen.

Mari K. Niemi (s.1974) on Vaasan yliopistossa toimivan Innovation and Entrepreneurship InnoLab -tutkimusalustan johtaja (tammikuu 2018-). Hän on poliittisesta historiasta väitellyt valtiotieteiden tohtori ja poliittiseen viestintään erikoistunut dosentti, joka työskenteli pitkään Eduskuntatutkimuksen keskuksen erikoistutkijana. Niemen tutkijaprofiili on kansainvälinen: hän on ollut vierailevana tutkijana journalismin oppiaineessa Strathclyden yliopistossa Glasgow’ssa, Skotlannissa (2013-2016), Eurooppatutkimuksen keskuksessa Göteborgin yliopistossa (2kk vuonna 2017) sekä Ihmisoikeusinstituutissa Valencian yliopistossa (8kk vuonna 2017).

Asiantuntemusalat ja tutkimuskohteet

  • Poliittinen johtajuus – politiikan johtajavalinnat, johtajuus ja sukupuoli
  • Populismi – populistinen johtajuus, retoriikka ja mediastrategiat
  • Median ja politiikan vuorovaikutus – mielikuvapolitiikka, politiikan journalismi
  • Tiedeviestintä – asiantuntijajulkisuus, sukupuoli, media-tutkijat-vuorovaikutus
  • Poliittinen kampanjointi – kampanjaviestintä, kampanjahistoria

Niemen syksyllä 2014 hyväksytty väitöskirja käsitteli naisten läpimurtoa poliittiseen johtajuuteen, populistisen johtajuuden nousua ja suurten suomalaispuolueiden johtajavalintoja. Niemen tuoreimmat julkaisut käsittelevät vaalikampanjoinnin historiaa, poliittista valtaa Suomessa, populistisia diskursseja, tiedeviestintää ja asiantuntijajulkisuuden sukupuolittumista sekä puoluejohtajavalintojen uutisointia Ruotsissa ja Suomessa.

Keväällä 2016 alkaneessa ja vuoden toukokuun 2018 loppuun kestävässä, Helsingin Sanomain Säätiön rahoittamassa tutkimushankkeessaan Niemi tarkastelee populistipuolueiden rasismikohuja ja niihin liittyviä journalistisia valintoja kansainvälisesti vertaillen. Hankkeen suomenkielinen pääjulkaisu ilmestyy Vastapainon kustantamana keväällä 2018.

Työuransa aikana Niemi on ollut kirjoittajana ja toimittajana lukuisissa suomalaisen politiikan historiaa ja median ja politiikan suhdetta käsittelevissä, myös tiedettä popularisoivissa teoksissa. Hän on aktiivinen Suomen, Skotlannin ja Ison-Britannian politiikan seuraaja ja kommentaattori, kysytty puhuja, Suomen Kuvalehden Ylämaan kettu -blogisti ja intohimoinen vaalifani. Vuonna 2015 Tieteentekijöiden liitto valitsi Mari K. Niemen Vuoden tieteentekijäksi. Palkintoperusteluihin kuuluvat  tieteelliseen tutkimukseen perustuvan kulttuurin edistäminen ja esimerkillinen toiminta tieteen tunnetuksi tekemisessä sen monissa eri muodoissa.

YHTEYS

Sähköposti: mari.k.niemi@uwasa.fi

Puhelinnumeron saa sähköpostitse.

Twitter: @MariKNiemi

Facebook: Mari K. Niemi

Instagram: marikniemi

%d bloggers like this: